Renungan

ALLAH MAHATAHU

128views

ALLAH MAHATAHU

Roma 11:33-34

 “O, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah! Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusanNya dan sungguh tak terselami jalan-jalanNya! Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatNya?”

Allah Mahatahu, datanglah pada-Nya dengan segala pergumulan saudara. Allah Pencipta kita yang luar biasa  mengetahui segalanya dan adalah sumber dari segala pengetahuan, pengertian, dan kebijaksanaan. Pengetahuannya tidak ternoda oleh distorsi atau sudut pandang yang salah. Pengetahuan-Nya benar dan akurat.

Allah mengetahui jawaban untuk semua pertanyaan hidup. Tidak seperti kita, Allah tidak pernah terkejut atau bingung karena Ia tahu akan semua kejadian masa lalu, masa kini, hingga masa depan.

Ia juga tahu segalanya tentang diri kita—hasrat, motivasi, dan pikiran. Allah tahu tentang Anda lebih daripada Anda sendiri.

Raja Daud menulis, “TUHAN, Engkau menyelidiki dan mengenal aku; Engkau mengetahui, kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya, semuanya telah Kauketahui, ya TUHAN… Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya” (Mazmur 139:1-6).

Ketika menghadapi tantangan atau kesulitan, Anda dapat kembali bersemangat ketika mengingat Allah mengerti apa yang sedang Anda hadapi. Dia tahu tentang tekanan dan masalah yang menimpa Anda, dan Dia juga tahu tujuan dari semua cobaan itu. Allah berjanji, “Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaKu mengenai kamu… yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan” (Yeremia 29:11).

Inspirasi: Apapun keadaan atau  kebutuhan  Anda, Allah tahu dan ingin menolong. “Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, —yang memberikan keada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit—, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang–ambingkan kian ke mari oleh angin.” (Yakobus 1:5-6) (WB/IS)

Jika saudara diberkati dengan Renungan di atas, silahkan klik pilihan di bawah ini :

Atau tuliskan komentar saudara melalui kolom berikut :

Facebook Comments

Leave a Response